Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 29  pokazuj  pozycji

DZ.262.1049.2019/IS Dostawa Dysków Samsung Portable T5 500 GB SSD - 2 sztuki (dwie) Wyłączone z PZP Dostawa Dysków Samsung Portable T5 500 GB SSD - 2 sztuki (dwie) 2019-10-22 10:00 2019-11-22 14:11 Pamięci przenośne
DZ.262.1117.2019/MP Zakup drobnych urządzeń laboratoryjnych z podziałem na 6 zadań Wyłączone z PZP Zadanie nr 1 - Mieszadło magnetyczne wielostanowiskowe z funkcją grzania 2019-11-13 12:00 2019-11-22 14:36 Narzędzia laboratoryjne
DZ.262.1117.2019/MP Zakup drobnych urządzeń laboratoryjnych z podziałem na 6 zadań Wyłączone z PZP Zadanie nr 2 - Mieszadło magnetyczne 2019-11-13 12:00 2019-11-22 14:36 Narzędzia laboratoryjne
DZ.262.1117.2019/MP Zakup drobnych urządzeń laboratoryjnych z podziałem na 6 zadań Wyłączone z PZP Zadanie nr 3 - Płaszcz grzejny z czujnikiem Pt100 2019-11-13 12:00 2019-11-22 14:36 Narzędzia laboratoryjne
DZ.262.1117.2019/MP Zakup drobnych urządzeń laboratoryjnych z podziałem na 6 zadań Wyłączone z PZP Zadanie nr 4 - Waga analityczna Radwag AS 220.R2 2019-11-13 12:00 2019-11-22 14:36 Narzędzia laboratoryjne
DZ.262.1117.2019/MP Zakup drobnych urządzeń laboratoryjnych z podziałem na 6 zadań Wyłączone z PZP Zadanie nr 5 - Pompa próżniowa membranowa 2019-11-13 12:00 2019-11-22 14:36 Narzędzia laboratoryjne
DZ.262.1117.2019/MP Zakup drobnych urządzeń laboratoryjnych z podziałem na 6 zadań Wyłączone z PZP Zadanie nr 6 - Mieszadło magnetyczne z funkcją grzania 2019-11-13 12:00 2019-11-22 14:36 Narzędzia laboratoryjne
DZ.262.1182.2019/MP Zapytanie ofertowe na dostawę mieszadła magnetycznego: RT 5 IKAMAG Wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe na dostawę mieszadła magnetycznego: RT 5 IKAMAG 2019-11-22 12:00 2019-11-22 14:37 Narzędzia laboratoryjne
DZ.262.1200.2019/MP Zapytanie ofertowe na dostawę Laboratoryjnej wytrząsarki inkubacyjnej TOU-50N z akcesoriami. Wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe na dostawę Laboratoryjnej wytrząsarki inkubacyjnej TOU-50N z akcesoriami. 2019-11-26 12:00 -- Urządzenia elektryczne i elektroniczne
DZ.262.1.17.2019ŻBH Dostawa elementów optomechanicznych dla INTiBS PAN we Wrocławiu – 4 zadania Wyłączone z PZP Zadanie nr 2 Dostawa elementów optomechanicznych 2019-12-17 10:00 2020-02-03 14:02 INNE
DZ.262.1.17.2019ŻBH Dostawa elementów optomechanicznych dla INTiBS PAN we Wrocławiu – 4 zadania Wyłączone z PZP Zadanie nr 3 Dostawa elementów optomechanicznych 2019-12-17 10:00 2020-02-03 14:02 INNE
DZ.262.1.17.2019ŻBH Dostawa elementów optomechanicznych dla INTiBS PAN we Wrocławiu – 4 zadania Wyłączone z PZP Zadanie nr 4 Dostawa zestawu dwóch fotopowielaczy (moduł) 2019-12-17 10:00 2020-02-03 14:02 INNE
DZ.262.1.17.2019ŻBH Dostawa elementów optomechanicznych dla INTiBS PAN we Wrocławiu – 4 zadania Wyłączone z PZP Zadanie nr 1 - Pikosekundowy sterownik diody laserowej 2019-12-17 10:00 2020-02-03 14:02 INNE
DZ.262.1.16.2019/GNP Dostawa spektofluorymetru do pomiarów fotoluminescencji stacjonarnej oraz czasów zaniku fluorescencji oraz fosforescencji Postępowanie PZP Dostawa spektofluorymetru do pomiarów fotoluminescencji stacjonarnej oraz czasów zaniku fluorescencji oraz fosforescencji 2020-01-16 11:30 2020-01-20 11:30 Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące
DZ.262.1.2020.3/GNP Dostawa spektrofluorymetru do pomiarów fotoluminescencji stacjonarnej oraz czasów zaniku fluorescencji oraz fosforescencji Postępowanie PZP Dostawa spektrofluorymetru do pomiarów fotoluminescencji stacjonarnej oraz czasów zaniku fluorescencji oraz fosforescencji 2020-02-18 11:30 2020-03-16 09:56 Inne
DZ.262.1.4.2020/GNP Remont (termomodernizacja) obiektów Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, ul. Okólna 2 i ul. Gajowicka 95 Postępowanie PZP Zadanie nr 1 - Modernizacja węzłów ciepła, modernizacja instalacji c.o., montaż pomp ciepła 2020-04-23 11:30 2020-04-24 12:18 --
DZ.262.1.4.2020/GNP Remont (termomodernizacja) obiektów Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, ul. Okólna 2 i ul. Gajowicka 95 Postępowanie PZP Zadanie nr 2 - Modernizacja instalacji c.w.u. i z.w.u. 2020-04-23 11:30 2020-04-24 12:18 --
DZ.262.1.4.2020/GNP Remont (termomodernizacja) obiektów Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, ul. Okólna 2 i ul. Gajowicka 95 Postępowanie PZP Zadanie nr 3 - Ocieplenie ścian i wymiana fasady z płytek warstwowych 2020-04-23 11:30 2020-04-24 12:18 --
DZ.262.1.2020.2/GNP Zakup helu ciekłego Postępowanie PZP Zakup helu ciekłego 2020-03-19 11:30 2020-05-20 14:16 Inne
DZ.262.1.5-9.2020/ŻBH Dostawa aparatury laboratoryjnej – 5 zadań dla INTiBS we Wrocławiu. Postępowanie PZP Zadanie nr 3 - Dostawa pieca do homogenizacji próbek z zestawem elementów do pieca. 2020-04-27 11:30 2020-07-09 18:20 --
DZ.262.1.5-9.2020/ŻBH Dostawa aparatury laboratoryjnej – 5 zadań dla INTiBS we Wrocławiu. Postępowanie PZP Zadanie nr 1 - Dostawa spektrofluorymetru do pomiarów fotoluminescencji stacjonarnej oraz czasów zaniku fosforescencji. 2020-04-27 11:30 2020-07-09 18:20 --
DZ.262.1.5-9.2020/ŻBH Dostawa aparatury laboratoryjnej – 5 zadań dla INTiBS we Wrocławiu. Postępowanie PZP Zadanie nr 5 - Dostawa stolików z kontrolą temperatury do spektrometru i mikroskopu wraz z wyposażeniem. 2020-04-27 11:30 2020-07-09 18:20 --
DZ.262.1.2020.1/ŻBH Dostawa wycinarki laserowej (Fiber) do cięcia blach Postępowanie PZP Dostawa wycinarki laserowej (Fiber) do cięcia blach 2020-04-21 11:30 2020-06-17 14:05 --
DZ.262.1.5-9.2020/ŻBH Dostawa aparatury laboratoryjnej – 5 zadań dla INTiBS we Wrocławiu. Postępowanie PZP Zadanie nr 4 - Dostawa młynka kulowego do mielenia próbek z naczyniami. 2020-04-27 11:30 2020-07-09 18:20 --
DZ.262.1.5-9.2020/ŻBH Dostawa aparatury laboratoryjnej – 5 zadań dla INTiBS we Wrocławiu. Postępowanie PZP Zadanie nr 2 – Dostawa systemu do pomiarów VSM (Vibrating Sample Magnetometry) – zestaw. 2020-04-27 11:30 2020-07-09 18:20 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa